พยาบาลวิชาชีพหรือสหวิชาชีพ

1232

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพหรือสหวิชาชีพ (ประจำแผนกพัฒนาคุณภาพฯ)  จำนวน 2 อัตรา

  • มีประสบการหรือมีความสนใจในงานพัฒนาคุณภาพ HA หรือ JCI และการจัดอบรม
  • ใช้ Computer ได้ดี สามารถจัดทำสถิติพื้นฐานได้
  • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.4]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด