เจ้าหน้าที่ Business Intelligence

620

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Business Intelligence  2   อัตรา

รายละเอียดของงาน

  • จัดทำ Modet เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
  • มีความรู้ทางด้าน Power BI จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เคยผ่านงาน IT ของโรงพยาบาลหรือ BI มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Sciences) หรือ สารสนเทศ (MIS)
  • มีความกระตือรือร้น ชอบศึกษา ใส่ใจรายละเอียด
  • เข้าใจโครงสร้างข้อมูล และ Database
  • เข้าใจและสามารถเขียน SQL Command
  • เข้าใจและจัดทำ ETL (Extract – Transforn – Load)
  • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 1.3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด