ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2562

533

โรงพยาบาลวิชัยยุทธร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตได้บริจาคเลือดสม่ำเสมอทุก 3 เดือน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
  • ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
  • ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562
  • ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมวิชัยยุทธ ชั้น 22 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ จึงขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิตในวันและเวลาดังกล่าว

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 4.2]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด