แพ็กเกจตรวจสุขภาพหลังเที่ยง

1993

หลังเที่ยงตรวจสุขภาพในราคาเบาๆ ได้ทันที “ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร”

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหลังเที่ยง
ราคา 2,500 บาท

 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ สอบถามประวัติและตรวจร่างกาย พร้อมชี้แจงข้อควรปฏิบัติ
 • ตรวจทางห้องปฏิบัติการ

CBC                              ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
HbA1C                          ตรวจระดับน้ำตาลสะสม
Cholesterol                    ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
HDL                              ตรวจระดับไขมันดีในเลือด
LDL                               ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด
Creatinine&eGFR            ประเมินการทำงานของไต
Uric                              ตรวจหากรดยูริคในเลือด
ALT                               ตรวจการทำงานของตับ
Urine Examination          ตรวจปัสสาวะ

 • EKG ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • Chest X-ray เอกซเรย์ปอด

(หมายเหตุ : เข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป)

ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
 • แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ ไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย และต้องการตรวจหาโรคเพื่อการรักษา
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการตรวจสุขภาพตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปเท่านั้น
 • กรณีผู้ที่เข้ารับบริการไม่ขอตรวจรายการใดรายการหนึ่ง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเต็มจำนวน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
 • แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถซื้อล่วงหน้าหรือใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
 • กรณีตรวจรักษาเพิ่มเติมผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกสุขภาพและอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร.02-265-7777 ต่อ 51052 – 51054

 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.7]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด