แพ็กเกจตรวจหาภาวะโรคกระดูกพรุน สำหรับสะโพกและกระดูกสันหลัง

1222
โรคกระดูกพรุน = เสี่ยงกระดูกหัก
แพ็กเกจตรวจหาภาวะโรคกระดูกพรุน สำหรับสะโพกและกระดูกสันหลัง
ราคา 3,400 บาท

**แนะนำสำหรับผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือหมดประจำเดือนก่อนอายุ 45 ปี และผู้ชายอายุ 70 ปีขึ้นไป

ใครคือกลุ่มเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน?
• ผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือผู้ชายอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
• หมดประจำเดือนก่อนอายุ 45 ปี
• ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนต่อเนื่องนานกว่า 1 ปี
• ได้รับยากลูโคคอร์ดิคอยด์ (สเตอรอยด์) เป็นเวลานาน
• บิดามารดาเคยสะโพกหัก
• หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 19 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
• มีภาวะกระดูกบางหรือกระดูกสันหลังผิดรูปจากภาพรังสีเอกซ์
• มีประวัติกระดูกหักจากเหตุไม่รุนแรง

• ส่วนสูงลดลงมากกว่า 3 เซนติเมตร เมื่อเทียบกับช่วงอายุ 20 – 30 ปี

ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562  –  31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
• ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
• แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ ไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย และต้องการ
ตรวจหาโรคเพื่อการรักษา
• แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถซื้อล่วงหน้าหรือใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลด อื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• กรณีตรวจรักษาเพิ่มเติมผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คลินิกสุขภาพและอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร.02-265-7777 ต่อ 51052 – 51054

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด