แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

8828

“เตรียมพร้อมต้อนรับลูกน้อย แบบอุ่นใจ สบายกระเป๋า”
เพราะลูกน้อยคือ หัวใจของคุณแม่

แพ็กเกจคลอดปกติ 3 วัน 2 คืน
ราคา 44,900 บาท
แพ็กเกจผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน
ราคา 68,900 บาท

บริการเสริม
การใช้ยาหรือบล็อกหลัง
คลอดปกติ จ่ายเพิ่ม 15,000 บาท

ทำหมัน
คลอดปกติธรรมชาติ จ่ายเพิ่ม 17,000 บาท
คลอดปกติบล็อกหลัง จ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
ผ่าคลอด จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท

พักห้อง VIP แบบพรีเมี่ยม
คลอดปกติ จ่ายเพิ่ม 25,000 บาท
ผ่าคลอด จ่ายเพิ่ม 37,500 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
• แพ็กเกจนี้รวมค่าวัคซีนป้องกันวัณโรค เข็มแรกของลูก
• กรณีที่มารดาพักรักษาพยาบาลเกิน 2 คืน สำหรับการคลอดปกติ หรือเกิน 3 คืน สำหรับการผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามความเป็นจริงในอัตราปกติ โดยยินดีมอบส่วนลด 10% สำหรับ ค่าห้อง ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าเอกซเรย์
• ในกรณีที่มารดาใช้บริการคลอดเหมาจ่ายสำหรับการคลอดปกติ แต่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอดสามารถเปลี่ยนการใช้แพ็กเกจประเภทคลอดปกติเป็นผ่าตัดคลอดได้
• แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายสามารถใช้ได้ เฉพาะในกรณีการคลอดทารกเพียงหนึ่งคนและไม่มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นเท่านั้น ถ้ามีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับมารดา จะไม่สามารถใช้แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายได้ เช่น โรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องพึ่งอินซูลิน ครรภ์เป็นพิษ เนื้องอกมดลูกและรังไข่ ภาวะรกเกาะต่ำ เป็นต้น ทั้งนี้โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงในอัตราปกติ โดยจะมอบส่วนลด 10% สำหรับ ค่าห้อง ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าเอกซเรย์
• ถ้าทารกมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นโดยไม่มีผลต่อมารดา โรงพยาบาลจะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนของทารก เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท ออกจากแพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายสำหรับการคลอดปกติ หรือ7,500 บาทสำหรับการผ่าตัดคลอด และจะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงสำหรับทารก โดยมอบส่วนลด10% สำหรับค่าห้อง ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าเอกซเรย์
• การคลอดทารกแฝดที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคแทรกซ้อน จะคิดค่าบริการเพิ่มสำหรับทารกคนที่สองอีก 7,000 บาท (อยู่โรงพยาบาล 2 วัน)
• การคลอดเหมาจ่ายแบบพรีเมี่ยม จะได้พักห้องประเภท VIP (ข) เท่านั้น หากประสงค์เลือกห้องพักแบบ VIP (ก) (กรณีมีห้องพักว่าง) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม สำหรับการคลอดปกติแบบพรีเมี่ยม ระยะเวลา 2 คืน ชำระเพิ่ม 2,000 บาท หรือผ่าตัดคลอดแบบพรีเมี่ยม ระยะเวลา 3 คืน ชำระเพิ่ม 3,000 บาท
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพักที่ผู้ป่วยได้สำรองไว้ล่วงหน้า หากมีเหตุอันสมควรแก่การเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ราคานี้ไม่รวม
• การดูแลระหว่างตั้งครรภ์
• ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่นำกลับบ้าน หรือยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับการคลอด
• ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารตามสั่งพิเศษสำหรับผู้ป่วยและญาติ
• ผู้มีสิทธิในส่วนลดประเภทอื่น เช่น ส่วนลดสำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน ไม่สามารถนำสิทธินี้มาใช้ร่วมกับแพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายได้
แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายกำหนดให้บริการสำหรับผู้ที่ฝากครรภ์ ภายใน 31 ธันวาคม 2562
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คลินิกสุขภาพสตรี ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร. 0-2265-7777 ต่อ 51252-53

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.1]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด