แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคต้อหิน

526

อย่าปล่อยให้การมองเห็นถูกบดบัง

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคต้อหิน
ราคา 2,750 บาท

 • ตรวจสุขภาพตาทั่วไปโดยจักษุแพทย์
  ประเมินการมองเห็น
  ตรวจตาบอดสี
  วัดความดันลูกตา
  ตรวจสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยเครื่อง Autorefraction
 • วัดความหนาของชั้นประสาทตาและตรวจความผิดปกติของเนื้อเยื่อแต่ละชั้นของจอประสาทตา ด้วยเครื่อง OCT
 • ตรวจคัดกรองจอประสาทตาและขั้วประสาทตา ด้วยเครื่อง Fundus Camera
 • ตรวจลานสายตา

ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562  –  31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวได้รวมค่าจักษุแพทย์ ค่าบริการ ค่าบริการจักษุกรรม และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
 • แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพตา ไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยและต้องการตรวจหาโรคเพื่อการรักษา
 • กรณีตรวจรักษาเพิ่มเติม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถซื้อล่วงหน้าหรือใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกโรคตา ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร.02-265-7777 ต่อ 51152-51153

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.2]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด