แพ็กเกจตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบและฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ

8988

ไวรัสตับอักเสบ เป็นหนึ่งในสาเหตุของมะเร็งตับ

แพ็กเกจตรวจไวรัสตับอักเสบและวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ

  • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ สอบถามประวัติและตรวจร่างกาย พร้อมชี้แจงข้อควรปฏิบัติ
  • ตรวจทางห้องปฏิบัติการ

HAV IgG            ตรวจหาภูมิคุ้มกันชนิด IgG ต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ
HBsAg               ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
HBcAb               ตรวจดูการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
HBsAb               ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี
HCV Ab             ตรวจหาแอนติบอดี้ต่อไวรัสตับอักเสบ ซี

 ราคา 2,500 บาท

 รายการรับวัคซีนแนะนำ

วัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ 2 เข็ม
สำหรับผู้ที่มีอายุ 19 ปีขึ้นไป    ราคา 3,500 บาท

วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี 3 เข็ม
สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป    ราคา 1,800 บาท

วัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ และ บี 3 เข็ม
สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป    ราคา 4,800 บาท

ตั้งแต่ 15 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

 เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
  • สำหรับรายการรับวัคซีนแนะนำ ท่านต้องทำการตรวจโปรแกรมพื้นฐานก่อน จากนั้นแพทย์อาจแนะนำให้รับวัคซีนเพิ่มเติม
  • ผู้เข้ารับบริการจะต้องชำระค่าวัคซีนและค่าแพ็กเกจตรวจสุขภาพภายในวันเดียวกัน
  • แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถซื้อล่วงหน้าหรือใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
  • ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการไม่ขอตรวจรายการใดรายการหนึ่ง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเต็มตามจำนวนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกสุขภาพและอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร.02-265-7777 ต่อ 51052 – 51054

 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด