แพ็กเกจตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย

1533

สมดุลจากภายใน คือ ประตูสู่สุขภาพที่ดี

แพ็กเกจตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (INBODY)
าคาเพียง 1,000 บาท

การวัดและวิเคราะห์สัดส่วนของร่างกายด้วยเครื่อง InBody สามารถตรวจวิเคราะห์สัดส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

 1. มวลกล้ามเนื้อ
 2. มวลน้ำ
 3. มวลกระดูก
 4. มวลไขมัน
 5. อัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย
 6. ความแข็งแรงของร่างกาย
 7. สามารถประเมินเป็นภาวะโภชนาการ และความแข็งแรงของร่างกายผู้ตรวจว่าเหมาะสมดีหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรคอ้วน ในการแนะนำเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย การปฏิบัติตัวให้เหมาะสม สำหรับการลดน้ำหนักอย่างได้ผลดีและถูกต้อง

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ออกกำลังกาย
 • ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
 • แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ ไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย และต้องการตรวจหาโรคเพื่อการรักษา
 • แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถซื้อล่วงหน้าหรือใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
 • กรณีตรวจรักษาเพิ่มเติมผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 ธันวาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกสุขภาพและอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร.02-265-7777 ต่อ 51052 – 51054

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.4]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด