แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

1865

มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
รู้เร็ว รักษาเร็ว
แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ราคา 5,500 บาท

  • ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์
  • ตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
  • เอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammogram & Ultrasound of Breast)

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
• แนะนำสำหรับสตรีอายุ 40 ปีขึ้นไป และต้องการตรวจสุขภาพ โดยไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยและต้องการตรวจหาโรคเพื่อการรักษา

• ท่านไม่สามารถระบุแพทย์ได้ โดยโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเตรียมแพทย์ให้ท่านตามความเหมาะสม
• เพื่อประโยชน์สูงสุดในการตรวจวินิจฉัย แนะนำให้ท่านมารับการตรวจในวันที่ 8-12 ของรอบประจำเดือน โดยนับวันที่มีประจำเดือนวันแรกเป็นวันที่ 1
• แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถซื้อล่วงหน้า หรือใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการไม่ขอตรวจรายการใดรายการหนึ่ง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเต็มจำนวน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการได้
• สำหรับผู้ที่ซื้อแพ็กเกจภายในเดือนสิงหาคม รับฟรีแก้วน้ำสแตนเลส มูลค่า 250 บาท 1 ใบ (สินค้ามีจำนวนจำกัด) และในกรณีที่ของสมนาคุณหมด ทางโรงพยาบาลจะมอบของสมนาคุณอื่นในมูลค่าที่เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกัน
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกสุขภาพสตรี ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร. 0-2265-7777 ต่อ 51252-53

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด