แพ็กเกจ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ใส่ใจ ดูแล ทุกการพบแพทย์ให้มีการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ด้วยการทำแพ็กเกจออกมาสำหรับผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี แพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

แพ็กเกจวัคซีนนิวโมคอคคัส (ไอพีดี)

โรคนิวโมคอคคัส (ไอพีดี) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่มีชื่อว่า “สเตรปโตคอคคัสนิวโมเนียอี” ซึ่งทำให้มีอัตราการเกิดโรคปอดบวม ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด โรคหูชั้นกลางอักเสบ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นอันตรายต่อเด็กเล็กที่ภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรง

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

ดูแลสุขภาพ “หัวใจ”ก่อนจะสายเกินไป แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 9,980 บาท ตรวจสุขภาพโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

อย่ารอให้มะเร็งลำไส้มาเยือน ตรวจพบเร็ว รักษาทัน แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ เหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ไม่มีอาการผิดปกติในช่องท้อง *ผู้สนใจต้องพบแพทย์เพื่อตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพองโรงพยาบาลก่อนเท่านั้น*
ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

เบาหวานก็ตรวจสุขภาพได้ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ในราคา 7,500 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 62

คำชี้แจง โปรแกรมการตรวจสุขภาพนี้ไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยและต้องการตรวจหาโรคหรือรักษา โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น