แพ็กเกจตรวจก่อนแต่งงาน

3368

ทำไม..ต้องตรวจก่อนแต่ง เตรียมความพร้อมเพื่อครอบครัวที่สมบูรณ์ตั้งแต่วันนี้

แพ็กเกจตรวจก่อนแต่งงาน
• ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์ สอบถามประวัติและตรวจร่างกาย พร้อมชี้แจงข้อควรปฏิบัติ
• ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
Blood Group & Rh Factor ตรวจดูกรุ๊ปเลือด
Hemoglobin Typing ตรวจชนิดของฮีโมโกลบิล
HBsAg ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
HBsAb ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
VDRL ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
HIV ตรวจการติดเชื้อไวรัสเอดส์
Rubella IgG ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (สำหรับผู้หญิง)

ราคา 3,000 บาท สำหรับผู้หญิง
ราคา 2,900 บาท สำหรับผู้ชาย

ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
• อัตราราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว (เฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น)
• กรณีตรวจเพิ่มเติม (Optional) ภายในวันเดียวกันกับที่ใช้แพ็กเกจ ผู้เข้ารับบริการจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB)
• แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถซื้อล่วงหน้าหรือใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการไม่ขอตรวจรายการใดรายการหนึ่ง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเด็มตามจำนวนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คลินิกสุขภาพสตรี ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร. 0-2265-7777 ต่อ 51252-53

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.7]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด