แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

2645
งูสวัด..ใครคือกลุ่มเสี่ยง?
 •  ผู้ที่อายุ 50 ปี ขึ้นไป
 • เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน
 • มีโรคประจำตัว
 • โรคเบาหวาน
 • โรคไตเรื้อรัง
 • โรคหัวใจล้มเหลว
 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
  หมายเหตุ: ผู้ที่ตั้งครรภ์และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่สามารถรับวัคซีนนี้ได้

ปกป้องตัวคุณและคนที่รักจากงูสวัดตั้งแต่วันนี้ แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
ราคา 5,700 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนงูสวัดต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์และผู่้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่สามารถรับวัคซีนได้
 • ราคานี้รวมเฉพาะค่าฉีดยา ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการของโรงพยาบาล
 • แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกสุขภาพและอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร.02-265-7777 ต่อ 51052 – 51054

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.7]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด