แพ็กเกจวัคซีนเด็กเหมาจ่าย

3580

สร้างความแข็งแรงให้ลูกน้อย เพื่อรอยยิ้มที่กว้างกว่าเดิม

แพ็กเกจวัคซีนเด็กเหมาจ่าย  ราคา 9,950 บาท

อายุ 2 เดือน: วัคซีนคอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ครั้งที่ 1 ชนิดพิเศษ,

                   ไวรัสโรต้า ครั้งที่ 1 (วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี ครั้งที่ 2 หากยังไม่ได้รับ)

อายุ 4 เดือน: วัคซีนคอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ครั้งที่ 2 ชนิดพิเศษ,

                   ไวรัสโรต้า ครั้งที่ 2

อายุ 6 เดือน: วัคซีนคอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบครั้งที่ 3 ชนิดพิเศษ,

                   ไวรัสตับอักเสบ บี ครั้งที่ 3, ไวรัสโรต้า ครั้งที่ 3*

อายุ 9 เดือน:  หัด, หัดเยอรมัน, คางทูม หรือไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 1

อายุ 12 เดือน: ไข้สมองอักเสบ หรือ หัด, หัดเยอรมัน, คางทูม ครั้งที่ 1

*จำนวนครั้งของการหยอดโรต้า ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีน

เงื่อนไขในการเข้ารับบริการ

• ราคานี้รวมเฉพาะค่าฉีดยา ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

• แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน

• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกเด็กและศูนย์พัฒนาการเด็ก อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ชั้น 12

โทร. 0-2265-7777 ต่อ 51250-51

ตรวจโรคเด็กฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ชั้น 1

โทร. 0-2265-7777 ต่อ 50154-55

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.2]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด