นพ. ประพจน์ คล่องสู้ศึก

นพ. ประพจน์ คล่องสู้ศึก

ตำแหน่ง :

  • กรรมการบริษัท
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

การศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แพทย์ฝึกหัด :

  • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • Saint Joseph Hospital, U.S.A.

แพทย์ประจำบ้าน :

  • โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • Wayne State University, U.S.A.

การอบรมแพทย์เฉพาะทาง :

  • โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • Wayne State University, U.S.A.

วุฒิบัตร :

  • Thai Board of Otolaryngology
  • American Board of Otolaryngology
0