นพ. วิเชียร กาญจนภูมิ

นพ. วิเชียร กาญจนภูมิ

ตำแหน่ง :

  • กรรมการบริษัท
  • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

การศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์ฝึกหัด :

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สาขาศัลยกรรม, Coney I s l a n d Hospital Medical Center, New York, U.S.A.

แพทย์ประจำบ้านเฉพาะทาง :

  • ภาควิชาศัลยกรรมกระดูก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • สาขาศัลยกรรมกระดูก, Maimomides & Coney I s l a n d Hospital Medical Center, New York, U.S.A.

การอบรมแพทย์เฉพาะทาง : สาขาศัลยกรรมกระดูก

วุฒิบัตร : Diplomate, American Board of Orthopaedic Surgery

0