this content porn xxx

Block title

นายเสริม เพ็ญชาติ

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

การศึกษา :

 • ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซาธ์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (Master of Systems Management, University of Southern California, USA)
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเซาธ์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (Bachelor of Civil Engineering, University of Southern California, USA)
 • Tabor Academy มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ประสบการณ์การทำงาน :

 • กรรมการบริหาร โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด
 • ที่ปรึกษาโรงแรม ดุสิตดีทู บาราคูด้า พัทยา
 • ผู้อำนวยการรอยัล ออคิด ฮอลิเดย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการสื่อสารการตลาด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการกองโฆษณา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ประจำประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ฝ่ายขายและการตลาด ประจำประเทศอิตาลี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการกองวิจัยตลาดของบริษัทโฆษณา บริษัท ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทย จำกัด

https://www.sexvibe.video/

0