หน้าแรก ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่หน่วยนัด (ต่างประเทศ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หน่วยนัดต่างประเทศ    2    อัตรา รายละเอียดของงาน  รับโทรศัพท์ คัดกรองความต้องการของผู้มาติดต่อ โอนสายและเลื่อนเวลาตรวจขอคนไข้ นัดคนไข้ให้พบแพทย์ตามอาการได้ถูกต้อง บริหารจัดการงานเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา...

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ลูกค้าบุคคล (ด้านประกันชีวิต)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ลูกค้าบุคคล (ด้านประกันชีวิต)  1  อัตรา รายละเอียดของงาน รับผิดชอบดูแลแนะนำบริการให้กลุ่มตัวแทนบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความประทับใจ ดำเนินติดต่อกลุ่มตัวแทนหรือบริษัทประกันใหม่ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการจัดการกิจกรรมร่วมกับกลุ่มบริษัทประกันชีวิตให้เป็นไปตามแผน รักษาฐานลูกค้าของบริษัทประกันและตัวแทน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานประกัน สรุปผลกำไรของโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของลูกค้าประกัน ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,...

ธุรการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ตำแหน่งงาน ธุรการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์   1    อัตรา  รายละเอียดของงาน จัดหา จัดซื้อ ควบคุมดูแลเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างเพียงพอและปลอดภัย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ , บริหารธุรกิจ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น , อ่านภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ ...

เจ้าหน้าที่หน่วยออกแบบตกแต่งภายใน

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่หน่วยออกแบบตกแต่งภายใน   1    อัตรา  รายละเอียดของงาน เขียนแบบ และสำรวจหน้างาน ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา จัดทำงานเอกสาร รับแจ้งความเสียหาย คุณสมบัติผู้สมัคร  เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการออกแบบภายใน /สถาปัตยกรรม สามารถใช้โปรแกรม G-Star Cad ได้ ...

พยาบาล (ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ)

ตำแหน่งงาน พยาบาล (ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ)    1     อัตรา  รายละเอียดของงาน เฝ้าระวังโรคติดเชื้อและโรคติดต่อในโรงพยาบาล เฝ้าระวังการติดเชื้อในบุคลากร เฝ้าระวังการติดเชื้อในสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษาแก่บุคลากร คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขา การพยาบาลศาสตร์ ได้รับใบอณุญาตประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์ในการทำด้านควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้ออย่างน้อย...

เจ้าหน้าที่สำนักงานกรรมการบริหาร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกรรมการบริหาร    1    อัตรา รายละเอียดของงาน นัดหมายและจัดประชุม ทำรายงานการประชุมต่างๆ ทำรายงานการประชุม ติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล บริหารจัดการงานเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี มีความซื่อสัตย์...

อายุรแพทย์ทั่วไป

ตำแหน่งงาน อายุรแพทย์ทั่วไป รายละเอียด วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ มีประกันรายได้ เริ่มต้นที่ 180,000 บาทต่อเดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกรรมการบริหาร ชั้น 15 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ E-mail: medcenter@vichaiyut.com โทร.02-265-7777

แพทย์อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ

ตำแหน่งงาน แพทย์อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ รายละเอียด วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ มีประกันรายได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ E-mail: st@vichaiyut.com โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067  

ผู้ช่วยทันตกรรม

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยทันตกรรม  หลายอัตรา รายละเอียดของงาน จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุทางทันตกรรมให้พร้อมสำหรับการใช้งาน ช่วยงานทันตกรรมและทำหัตถการ ประเมินสภาวะผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติเบื้องต้น และรายงานให้พยาบาลทราบ จัดตารางนัด และแฟ้มประวัติของผู้ป่วยในแต่ละวันให้ถูกต้อง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ปี มีประสบการณ์ผู้ช่วยทันตกรรม 1 ปีขึ้นไป ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน...
0