นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำห้องปฏิบัติการกลาง)

1874

นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำห้องปฏิบัติการกลาง)    2   อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนางานทางห้องปฏิบัติการ
 • ดำเนินตามนโยบายปฏิบัติและร่วมจัดทำแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมจัดหาข้อมูลในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารทางวิชาการ
 • สนับสนุนและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ
 • ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
 • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ สาขาเทคนิคการแพทย์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • มีความชำนาญในการเจาะเลือดเพื่อออกหน่วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด