ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

945

this content porn xxx

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย / หญิง อายุ 19-30 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ปวส.
– ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ (6 เดือน หรือ 1 ปี)
– มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
– พร้อมพัฒนาความรู้ และพร้อมที่จะเรียนรู้เครื่องมือใหม่ที่ทันสมัยเสมอ
– มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
– เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.7]