ผู้ช่วยพยาบาล (ER, ICU, ห้องผ่าตัด, ไตเทียม)

1933
www.makeporngreatagain.pro
olivia ass got drilled. yeahporn.top
www.pornforbuddy.com

this content porn xxx

ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยการพยาบาล (ER, ICU, ห้องผ่าตัด, ไตเทียม)  หลายอัตรา 

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง / ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
– ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
– สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำล่วงเวลาได้
– มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม
– มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ
– เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.6]