ผู้ช่วยพยาบาล (IPD, OPD)

4490
www.makeporngreatagain.pro
olivia ass got drilled. yeahporn.top
www.pornforbuddy.com

this content porn xxx

ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยพยาบาล (IPD, OPD)  หลายอัตรา 

รายละเอียดงาน
– รับผิดชอบเตรียมความพร้อมห้องตรวจ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องใช้
– เชิญคนไข้เข้าห้องตรวจตามลำดับที่กำหนดอย่างเหมาะสม
– อำนวยความสะดวกแก่แพทย์ขณะทำการตรวจ
– ให้คำแนะนำในการนัดตรวจครั้งต่อไปแก่คนไข้และญาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
– ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
– มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
– มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตว์ สุจริต อดทน
– มีประสบการณ์สายงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.4]

เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด