พยาบาล (ห้องผ่าตัด)  

536

this content porn xxx

ตำแหน่งงาน พยาบาล (ห้องผ่าตัด)  

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
– ได้รับใบอณุญาติประกอบวิชาชีพ
– มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
– มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ
– ถ้ามีประสบการณ์ห้องผ่าตัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.9]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด