พยาบาล (ห้องส่องกล้อง)

799

this content porn xxx

ตำแหน่งงาน พยาบาล (ห้องส่องกล้อง)    

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • ได้รับใบอณุญาตประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ
  • ถ้ามีประสาบการณ์ห้องส่องกล้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.6]