พยาบาล (เอกซเรย์)

132

ตำแหน่ง  พยาบาล (เอกซเรย์)  2  อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ
  • ถ้ามีประสบการณ์จาก ICU, CATH LAB, INLERVENLION จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด