พยาบาล ER (ศูนย์โรคฉุกเฉินและอุบัติเหตุ)

93

ตำแหน่งงาน พยาบาล ER (ศูนย์โรคฉุกเฉินและอุบัติเหตุ)    10     อัตรา 

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
– มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความยินดีร่วมพัฒนามาตราฐานงานคุณภาพ งานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในระบบสากล
– มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ
– เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด