พยาบาล (ICU)

1605

this content porn xxx

ตำแหน่งงาน พยาบาล (ICU)  หลายอัตรา 

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
– ได้รับใบอณุญาติประกอบวิชาชีพ
– มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
– มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ
– มีประสบการณ์ ICU จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.7]