พยาบาล (IPD)

1631
www.makeporngreatagain.pro
olivia ass got drilled. yeahporn.top
www.pornforbuddy.com

this content porn xxx

ตำแหน่งงาน พยาบาล (IPD)   5  อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
– มีประสบการณ์ทำงาน IPD อย่างน้อย 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
– ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยใน โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพให้ได้รับความปลอดภัยและความพึงพอใจ
– สามารถประยุกต์ความรู้ และหลักการทางการพยาบาลในการแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยหรือญาติได้อย่างเหมาะสม
– มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.2]

เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด