วิสัญญีพยาบาล (Full Time) รับสมัครด่วน!

145

this content porn xxx

ตำแหน่งงาน วิสัญญีพยาบาล (Full Time) รับสมัครด่วน   1 อัตรา

รายละเอียดของงาน
– จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ ทางด้านวิสัญญี
– ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดมยา
– เป็นผู้ช่วยวิสัญญีแพทย์ในการให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย
– ให้การพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาทำให้สงบหรือยาระงับความรู้สึกโดยการใช้กระบวนการพยาบาล
– ให้การพยาบาลหลังระงับความรู้สึกในระยะพักฟื้นและส่งต่อกลับหอผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
– ผ่านการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล 1 ปี
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยใน โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพให้ได้รับความปลอดภัยและความพึงพอใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 1]