เจ้าหน้าที่การเงิน (ผู้ป่วยนอก)

415

this content porn xxx

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การเงิน (ผู้ป่วยนอก)   2  อัตรา

รายละเอียดของงาน
– รับชำระค่ารักษาพยาบาลของผู้มารับบริการ
– ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้มารับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบในการตัดสินใจ
– มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา ใจรักงานบริการ
– สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสถานการณ์ได้ดี
– มีความอดทน / มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– หากมีความเข้าใจในระบบหรือผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด