เจ้าหน้าที่ช่างศิลป์

50

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ช่างศิลป์  1  อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบหน้าที่ในการผลิตชิ้นงานประชาสัมพันธ์และชิ้นงานศิลป์ภายในโรง พยาบาล เช่น ปริ๊นป้าย
  การตัดป้าย การตัดชิ้นงานสติกเกอร์
 • สามารถปรับ AW ที่ได้รับจากกราฟฟิกดีไซน์เพื่อนำมาผลิตชิ้นงานได้
 • ดูแลความเรียบร้อยด้านงานป้ายต่าง ๆ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาและสถานการณ์ได้ มีความอดทนและสามารถควบคุมอารมณ์ได้
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ดี
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดี และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด