เจ้าหน้าที่ต้อนรับผู้ป่วยต่างประเทศ รับสมัครด่วน!

56

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ต้อนรับผู้ป่วยต่างประเทศ   รับสมัครด่วน!

รายละเอียดงาน
– เป็นล่ามและผู้ประสานงานให้กับผู้ป่วยหรือบุคคลภายนอกที่เป็นต่างชาติ เช่น แนะนำวิธีการเตรียมตัวก่อนรักษา, แจ้งเลื่อนนัด เปลี่ยนนัดกับคนไข้ , ติดต่อประกันต่างประเทศและให้ข้อมูลคนไข้เกี่ยวกับเรื่องประกัน
– ให้ข้อมูลทางการแพทย์แก่ผู้สนใจที่จะมาใช้บริการ แนะนำเกี่ยวกับบริการโรงพยาบาล
– คัดกรองคนไข้เบื้องต้นตามอาการเพื่อให้พบแพทย์ที่เหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก
– สามารถแก้ไขปัญหาตามสถานกาณ์หรือเฉพาะหน้าได้ดี
– มีความอดทน / มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
– หากมีความเข้าใจในระบบหรือผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]