เจ้าหน้าที่ต้อนรับผู้ป่วยต่างประเทศ

680

this content porn xxx

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ต้อนรับผู้ป่วยต่างประเทศ     2  อัตรา

– ทำหน้าที่ล่ามในการแปลภาษา (INTERPRETER) และเป็นผู้ประสานงาน (Liaison officer) ให้กับผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยและญาติ
– ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องของโรงพยาบาลรวมทั้ง คำปรึกษา การสอบถามทาง โทรศัพท์และอีเมล์
– ดูแลและประสานงานถ่ายทอดข้อมูลจากแพทย์ให้กับผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย-เพศหญิง อายุ 22 – 35 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม การพูด อ่าน เขียน ฟัง
– เคยผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2]