เจ้าหน้าที่บัญชี

226

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี    3  อัตรา

รายละเอียดของงาน
– สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีได้
– เคยผ่านงานโรงพยาบาลพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
– มีความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบในการตัดสินใจ
– มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา ใจรักงานบริการ
– สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสถานการณ์ได้ดี
– มีความอดทน / มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด