เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ลูกค้าบุคคล (ด้านวิเคราะห์)

121

this content porn xxx

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ลูกค้าบุคคล (ด้านวิเคราะห์)  1  อัตรา

รายละเอียดของงาน

  • วิเคราะห์ข้อมูล ทำ Data entry และ Update ข้อมูล
  • สำรวจข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานประกัน Package

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
  • มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
  • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือเรียน รด.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 1]