เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ (Ambulance)

367

this content porn xxx

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ (Ambulance)     2  อัตรา

รายละเอียดของงาน
– ปฏิบัติหน้าที่ ขับรถฉุกเฉินของโรงพยาบาล รถธุรการ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
– ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งานเสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 25-35 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
– มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์และมีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– หากมีประสบการณ์ขับรถพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.3]