เจ้าหน้าที่สำนักกรรมการบริหาร (เดินเอกสาร)

55

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สำนักกรรมการบริหาร (เดินเอกสาร)    1     อัตรา 

รายละเอียดงาน
– เดินเอกสาร ถ่ายเอกสาร
– จัดหมวดหมู่เอกสารแบบฟอร์ม
– ติดต่อประสานงานภายใน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 20 -35 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส.
– มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาและสถานการณ์ได้ มีความอดทน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
– พร้อมที่จะเรียนรู้งาน มีความซื่อสัตย์ เก็บความลับได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด