เจ้าหน้าที่หน่วยนัด (ต่างประเทศ)

73

ตำแหน่งงาน  เจ้าหน้าที่หน่วยนัด (ต่างประเทศ)    2 อัตรา

รายละเอียดของงาน
– รับการนัดหมาย เลื่อนนัดหมาย ผู้ป่วยต่างชาติทางโทรศัพท์
– สามารถคัดกรองความต้องการ การสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลให้กับผู้รับบริการต่างชาติได้อย่างถูกต้อง
– มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
– มีความอดทน ใจเย็น สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง อายุ 23 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
– มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา ใจรักงานบริการ
– สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสถานการณ์ได้ดี
– มีความอดทน / มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]