เจ้าหน้าที่หน่วยบริการผู้ป่วย

816

this content porn xxx

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่หน่วยบริการผู้ป่วย

รายละเอียดงาน
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
– ช่วยเหลือผู้ป่วย เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เข็นรถนั่งหรือเตียงนอนให้แก่ผู้ป่วย
– อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาช่วยบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ชาย อายุ 18-30 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.6 /ปวช./ปวส.
– ทำงานเป็นกะได้ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักการบริการ
– สามารถแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์หรือเฉพาะหน้าได้ดี
– มีความอดทน / มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
– หากมีความเข้าใจในระบบหรือผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 5]