หน้าแรก ร่วมงานกับเรา บุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรทางการแพทย์

พยาบาล (ห้องผ่าตัด)  

ตำแหน่งงาน พยาบาล (ห้องผ่าตัด)   คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ - ได้รับใบอณุญาติประกอบวิชาชีพ - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี - มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ - ถ้ามีประสบการณ์ห้องผ่าตัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

พยาบาล (IPD)

ตำแหน่งงาน พยาบาล (IPD)   คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ - ได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี - มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ E-mail: st@vichaiyut.com โทร.02-265-7777...

พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (IPD ,OPD , ER , ไตเทียม)

ตำแหน่งงาน พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (IPD ,OPD , ER , ไตเทียม)  หลายอัตรา  รายละเอียดงาน - รับผิดชอบเตรียมความพร้อมห้องตรวจ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องใช้ - เชิญคนไข้เข้าห้องตรวจตามลำดับที่กำหนดอย่างเหมาะสม - อำนวยความสะดวกแก่แพทย์ขณะทำการตรวจ - ให้คำแนะนำในการนัดตรวจครั้งต่อไปแก่คนไข้และญาติ คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า - ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาลหลักสูตร...

พยาบาล ER (ศูนย์โรคฉุกเฉินและอุบัติเหตุ)

ตำแหน่งงาน พยาบาล ER (ศูนย์โรคฉุกเฉินและอุบัติเหตุ)    10     อัตรา  คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ - ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความยินดีร่วมพัฒนามาตราฐานงานคุณภาพ งานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในระบบสากล - มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ...

พยาบาล (ห้องส่องกล้อง)

ตำแหน่งงาน พยาบาล (ห้องส่องกล้อง)     คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ได้รับใบอณุญาตประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ ถ้ามีประสาบการณ์ห้องส่องกล้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ E-mail:...

อายุรแพทย์ทั่วไป

ตำแหน่งงาน อายุรแพทย์ทั่วไป รายละเอียด วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ มีประกันรายได้แพทย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกรรมการบริหาร ชั้น 15 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ E-mail: medcenter@vichaiyut.com โทร.02-265-7777

แพทย์อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ

ตำแหน่งงาน แพทย์อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ รายละเอียด วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ มีประกันรายได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ E-mail: st@vichaiyut.com โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067  

ผู้ช่วยทันตกรรม รับสมัครด่วน!

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยทันตกรรม  หลายอัตรา "รับสมัครด่วน" รายละเอียดของงาน จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุทางทันตกรรมให้พร้อมสำหรับการใช้งาน ช่วยงานทันตกรรมและทำหัตถการ ประเมินสภาวะผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติเบื้องต้น และรายงานให้พยาบาลทราบ จัดตารางนัด และแฟ้มประวัติของผู้ป่วยในแต่ละวันให้ถูกต้อง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ปี มีประสบการณ์ผู้ช่วยทันตกรรม 1 ปีขึ้นไป ขยัน ซื่อสัตย์...

แพทย์ตรวจสุขภาพ

ตำแหน่งงาน แพทย์ตรวจสุขภาพ 1 อัตรา รายละเอียดของงาน ปฏิบัติงานอายุรกรรม และตรวจสุขภาพ วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป มีประกันรายได้ เริ่มต้นที่ 150,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้แล้วแต่ประสบการณ์การทำงาน ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หากจบอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ E-mail: st@vichaiyut.com โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067
0