ธุรการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

1060

ตำแหน่งงาน ธุรการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์   1    อัตรา 

รายละเอียดของงาน

  • จัดหา จัดซื้อ ควบคุมดูแลเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างเพียงพอและปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ , บริหารธุรกิจ
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น , อ่านภาษาอังกฤษได้
  • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.7]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด