นักรังสีเทคนิค

539

this content porn xxx

ตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค     2  อัตรา

รายละเอียดของงาน
– ให้การดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนรับบริการ ขณะรับบริการและหลังรับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
– จัดนำผู้ป่วยและถ่ายภาพเอกซเรย์ส่วนร่างกายส่วนต่างๆ ตามคำแนะนำของแพทย์
– ตรวจสอบคุณภาพของภาพเอกซเรย์ก่อนนำส่งภาพเพื่อให้แพทย์รายงานผล

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย-เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา รังสีเทคนิค
– ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
– รักงานบริการ บุคลิกสุภาพ สามารถทำงานเป็นกะได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด