นักเทคนิคการแพทย์ (ห้องปฏิบัติการกลาง)

208

ตำแหน่งงาน นักเทคนิคการแพทย์ (ห้องปฏิบัติการกลาง) 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
– ได้รับใบอณุญาติเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาเทคนิคการแพทย์
– มีความชำนาญในการเจาะเลือดเพื่อออกหน่วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
– มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด