ผู้ช่วยทันตกรรม รับสมัครด่วน!

1646

this content porn xxx

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยทันตกรรม  หลายอัตรา “รับสมัครด่วน”

รายละเอียดของงาน

 • จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุทางทันตกรรมให้พร้อมสำหรับการใช้งาน
 • ช่วยงานทันตกรรมและทำหัตถการ
 • ประเมินสภาวะผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติเบื้องต้น และรายงานให้พยาบาลทราบ
 • จัดตารางนัด และแฟ้มประวัติของผู้ป่วยในแต่ละวันให้ถูกต้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ปี
 • มีประสบการณ์ผู้ช่วยทันตกรรม 1 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • หากมีความเข้าใจในระบบหรือผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.1]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด