พนักงานผู้ช่วยแพทย์ประจำ OPD

1037

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยแพทย์  OPD          หลายอัตรา

รายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบเตรียมความพร้อมห้องตรวจ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องใช้
 • เชิญคนไข้เข้าห้องตรวจตามลำดับที่กำหนดอย่างเหมาะสม
 • อำนวยความสะดวกแก่แพทย์ขณะทำการตรวจ
 • ให้คำแนะนำในการนัดตรวจครั้งต่อไปแก่คนไข้และญาติ

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
 • ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาลหลักสูตร 6 เดือน
 • ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
 • มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
 • มีประสบการณ์สายงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด