พยาบาล (ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ)

1070

ตำแหน่งงาน พยาบาล (ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ)    1     อัตรา 

รายละเอียดของงาน

 • เฝ้าระวังโรคติดเชื้อและโรคติดต่อในโรงพยาบาล
 • เฝ้าระวังการติดเชื้อในบุคลากร
 • เฝ้าระวังการติดเชื้อในสิ่งแวดล้อม
 • ให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษาแก่บุคลากร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา การพยาบาลศาสตร์
 • ได้รับใบอณุญาตประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ในการทำด้านควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้ออย่างน้อย 5 ปี
 • มีอัธยาศัยดี สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 • มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.9]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด