อายุรแพทย์ทั่วไป

1984

this content porn xxx

รายละเอียด

  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์
  • มีประกันรายได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยธุรการองค์กรแพทย์ ชั้น 18 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: office@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ  31986 – 7 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด