แพทย์ตรวจสุขภาพ

1963

ตำแหน่งงาน แพทย์ตรวจสุขภาพ 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

  • ปฏิบัติงานอายุรกรรม และตรวจสุขภาพ
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป
  • มีประกันรายได้ เริ่มต้นที่ 150,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้แล้วแต่ประสบการณ์การทำงาน
  • ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
  • หากจบอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.8]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด