พนักงานธุรการ (แผนกหน่วยจ่ายกลาง)

181

ตำแหน่งงาน พนักงานธุรการ (แผนกหน่วยจ่ายกลาง)   1    อัตรา 

รายละเอียดของงาน

  • รับผิดชอบงานส่งเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • รับส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ระหว่าง 2 อาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศหญิง/ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวช. , ปวส.
  • มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
  • มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยม มนุษยสัมพันธ์ดี
  • หากมีความเข้าใจในระบบหรือผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด