เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ลูกค้าบุคคล (ด้านประกันชีวิต)

702

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ลูกค้าบุคคล (ด้านประกันชีวิต)  1  อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบดูแลแนะนำบริการให้กลุ่มตัวแทนบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความประทับใจ
 • ดำเนินติดต่อกลุ่มตัวแทนหรือบริษัทประกันใหม่ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
 • ดำเนินการจัดการกิจกรรมร่วมกับกลุ่มบริษัทประกันชีวิตให้เป็นไปตามแผน
 • รักษาฐานลูกค้าของบริษัทประกันและตัวแทน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานประกัน
 • สรุปผลกำไรของโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของลูกค้าประกัน
 • ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ , การตลาด , การจัดการ , คอมพิวเตอร์
 • ขยัน รักการพัฒนา เรียนรู้ได้ไว
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์ผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด