เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Sale)

844

this content porn xxx

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Sale)     1  อัตรา

รายละเอียดของงาน
– ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตามแผนกการตลาด
– ออกพบลูกค้าเพื่อนำเสนอรายละเอียดการให้บริการ
– ให้คำปรึกษาแนะนำการให้บริการและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 30 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ, คอมพิวเตอร์
– ขยัน รักการพัฒนา เรียนรู้ได้ไว
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
– มีประสบการณ์ผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด